Tröskegruppen
Är några personer inom Byträffen som ägnar sig åt att renovera gamla lantbruksmaskiner,
och levandegöra hur det var i Åby förr.
 
Deras första projekt var att återställa den gamla byatröskan, som numera står i tröskeboden bredvid "stärkan". 



 

2023 Huggning av kornet, med självbindare.
2022 Rensning av strädet mellan Krogstorp - Åby
2020 Rensning av strädet mellan Krogstorp - Åby
2019 Tröskedag i Åby
2018 Tröskedag i Åby
2018 Rensning av strädet mellan Krogstorp - Åby
2017 Tröskedag i Åby
2014
Byvandring Åby 
2013
Invigningen av Brändebrunn
 Film Tröske 10:ansgården.