2022 Huggning av kornet31:e juli var kornet moget.
Dags att hugga det med självavläggaren. 


Här kommer ekipaget.
 


Det är en hel mekande innan man kan köra. 
 
Det är många delar som skall på plats.
 Nu börjar det närma sig.


De första nekarna.Film på Youtube från dagen. Filmad av Peter Lennartsson.


Första varvet nästan klart.

Paus i arbetet.

Traktorn måste man ju provsitta.