Byträffens styrelse 2022

Lars-Helge Vestesson, kassör.

Margareta Goldman

Eva Svensson

Barbro Johnsson

Mats Thell

Jan-Erik Svarfvar 

Eva Jemn

B
odil Svärd, suppleant.

Mia Persson Fröjd, suppleant.

073 1011777

076 3154104

073 3344452

070 1515548

0456 10299076 1638979

070 2251897 

070 3823808

 

Revisor:
Göran Svärd

Revisorsuppleant:
David Wickström

Valberedning:
Henryk Goldman
Gerdie Ohlson Ekstrand

26035


0709373881
26118

 


Datum för styrelsemöten.

Protokoll.

Föreningens stadgar

Organisationsnummer: 838201-4184

Bankgiro: 766-1689
Swishnummer: 0706 087550