Arkeologiafton 28 maj 2008

Med anledning av de arkeologiska utgrävningarna som varit i samband med med planeringen av nya bostadsområdet, och grävningsarbetena till fjärrvärmeledningen. Så höll arkeolog Tony Björk en föreläsning i stärkan.

Tyvärr kom det inte särskilt många besökare. Men de som kom fick höra en intressant föreläsning.
Man har hittat en hel del spår efter tidigare bosättningar.Några av bilderna från den presentation som Tony Björk gjorde.

Hela rapporten finns att läsa på regionmuseets hemsida.
Rapporten har nummer 2008:51
http://www.regionmuseet.se/kulturmiljo/arkeologi/rapp.htm
Bilden visar marknivån i förhållande till havsytan.

På 300 Meters avstånd från stranden finns en stor nivåskillnad. Den har förmodligen skapats under en period med stora variationer
i havsnivån. Det har då gett en kraftigare erosion av strandkanten.Man hittar kanske inte så många föremål i marken,
men man kan ändå se spår av mänsklig aktivitet.

Här kan man se en färgskiftning i marken, som visar att det förmodligen har funnits en eldstad här.
GPS-mätning med hög noggrannhet.Här har man gjort ett antal fynd. Symmetrin visar att det förmodligen har varit stolparna till ett hus.

Verktyg av flinta.Bilden visar kol-14 analysen av ett prov.
Med den metoden kan man få reda på åldern hos ett organiskt material.
Spår efter gamla tiders lantbruk.
De stora stenarna har man inte kunnat flytta. Därför har de fått bli upplagsplatser för mindre stenar som man då slängt på samma ställe.Utgrävning vid Nymölla, vägen mot Garvaregården.
En välbevarad brunn, klädd med grenar på sidorna.

I brunnen ligger ett årder, en plogspets.
Tillbaka till förstasidan